Erateks Logo

Erateks Twitter
Erateks Facebook
Erateks RSS

Kurum Kimliği

Öz tanım:
Belli niteliklere sahip insanlar ile Belirlenmiş bir amaca yönelik plan ve yatırım yapmış olan şirket ve yönetenlerinin, bugünlerini yaşayacak ve geleceklerinin garantisi olacak (ekonomik, çevreyle var olma ve sağlık gereksinimlerini karşılayacak) değerlere ulaşabilmek amacıyla, bir araya gelerek belirlenen hedefe yönelik bir uyum içinde olma halidir.

Şirketimizin belirlemiş olduğu ana değer:
Aktif spor pazarında, gelişen gereksinimlere yönelik forma üretimini gerçekleştirebiliyor olmaktır.

Bu değer;

 • Kaliteli olmak,
 • Zamanında ürün teslim edebilmek,
 • Güçlü ve hızlı bir iletişim altyapısı kurmak,
 • Pazarın gerçekliklerinin farkında olmak,
 • Teknolojik yeniliğe yatkın olmak,
 • Gelecekte de var olabilmeyi olanaklı kılacak bir çevreyi koruyarak, geliştirmek.

Alt değerlerini, içinde barındıran bir değerler bütünüdür.Ekonomik ve siyasi koşullar ne olursa olsun, şirketin devamlılığını sağlayabilecek gelişim ve değişimi yakalayabiliyor olmak ise Şirketin değişmez ana değeridir.

Erateks'in farklılıkları:

 • Sektör'ün kültürü içinde evrilen yönetim ve çalışanları,
 • Hedef Pazarın gereklerini özümsemiş hizmet ve kalite anlayışı,
 • Sublime, serigrafik baskı ve transfer üretim teknik alt yapısı,
 • Gereksinimi karşılayacak, konfeksiyon üretim alt yapısı,
 • Kurumsal kimliği,
 • Uluslar arası standartları, insanlığın geleceğine yönelik değerleri koruyup Geliştirdiğine inanarak uygulamaya alması.

Erateks'in Çalışanı'na bakışı

Tüm çalışanlar yukarıda sayılan değerler ve farklılıkları algılayarak, kendi becerilerini, kullandıkları üretim araçları ile bütünleştirmiş, kendini geliştiren ve aynı zamanda üretim aracına gerekli özeni göstererek her an kullanılabilir olmasına sağlayan, bilinçli emekleri ile ürettikleri ürüne kendilerini katan iş arkadaşlarımızdır.

İstihdam Şartları

Aktif spor üretimine yönelik ekipman ve malzemeyi kullanma konusunda eğitimli tecrübesi olan profesyonel düşünce ve analitik çözümleme yönetimini benimsemiş, iş yasası hükümlerince yaş ve çalışma saat ve kurallarına uyan elemanlar, iş ilanları ile ( görsel ve yazılı basın,el ilanları) bulunarak insan kaynakları ve yetkili bölüm amiriyle yapacağı iş görüşmesi ile şirket ayrıcılık politikasını göz önünde bulundurarak istihdam edilirler. Çalışma saatleri kanunların uygun gördüğü şekildedir. İş yükünün durumuna göre yine kanun kapsamına uygun olarak fazla mesai saatleri yer almaktadır.

Erateks Kalite Anlayışı

 • Erateks'in kalite anlayışı tüm çalışanlarının ortak doğru üzerinde uzlaşımından başlar.
 • Bu doğru, pazarın gereklerinin doğrusudur.
 • Bu doğru, müşterinin doğrusudur.
 • Bu doğru, Erateks'in üreteceği ürünü satın alacak tüketicinin beklentisini tatmin doğrusudur.
 • Bu doğru yaşanılabilir bir çevrenin insanı uyumlu kılacağının doğrusudur.

Dolayısı ile mesleki ve kurumsal eğitimle geliştirilen bireysel beceriler, toplumsal değer üretme noktasında, yukarıda sayılan doğruya yöneltildiğinde ortaya çıkan ve gelişime açık kalite olgusu, Erateks'in kalite anlayışıdır

ERATEKS;
BİZİMLE SINIR TANIMAZSINIZ SLOGANIYLA, SEKTÖRÜN DE HİZMET VERMEYE HER ZAMAN HAZIRDIR.

Ana Başlıklar

Anasayfa
Üretim
Pazarlama
İnsan Kaynakları
İletişim

Markamız

Hummel